Jak dodać opis do kategorii w WordPress WooCommerce?

Jak dodać opis kategorii w WordPress WooCommerce